Nettavisen: Helsedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere innføringen av et vaksinepass i Norge, som kan bety at vaksinerte slipper karantene etter en reise til utlandet.

Det kan redde sommerferien for mange – om det blir en realitet.

– Vaksinesertifikat er til diskusjon både i EU og WHO. Det jobbes med å lage en felles mal for hva som skal inn i dette sertifikatet. Det vil bli opp til hvert enkelt land å vurdere hvordan et slikt sertifikat kan brukes, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet til Nettavisen.

– Har ikke noen dato

Men foreløpig har ikke regjeringen tatt noen avgjørelse om vaksinepass.

– Det har ikke Norge tatt stilling til, men vi følger med på arbeidet, sier Jahrmann Bjerke.

Hun opplyser at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) jobber med å vurdere om det skal gjøres endringer i den enkeltes vaksinasjonskort på helsenorge.no.

– Danmark og Island sier de vil innføre vaksinepass. Så når skal Norge ta avgjørelsen?

– Jeg har ikke noen dato for det, sier statssekretæren, uten å utdype det nærmere.

NHO: – Kan få hjulene i gang

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO, mener et vaksinepass kan få stor betydning for næringslivet i Norge.

– Et internasjonalt vaksinepass vil være positivt for næringslivet og bidra til å få samfunnshjulene i gang igjen. Et vaksinepass må vurderes nøye smittevernfaglig, men hvis det er forsvarlig mener vi Norge bør være en del av et felles europeisk samarbeid her, sier Melsom til Nettavisen.

Hun sier det vil være viktig for både reiselivsnæringen og andre næringer å få dette på plass.

– Det kan bety at vi kan reise på ferie og ta imot utenlandske turister. Vaksinerte kan gå på konserter og fotballkamper, reise med kollektivtransport og komme tilbake på kontoret, sier Melsom, og samtidig advarer mot noen krevende aspekter ved et vaksinepass som må vurderes.

– Blant annet om vaksinen beskytter mot smitte, mulighetene for forfalskning og at løsningen må kobles mot offentlig ID- og pass. Det er også streng konfidensialitet rundt helseopplysninger, så regelverket rundt hvem som kan ha krav på å vite om du er vaksinert må i så fall også på være på plass før en slik ordning kan lanseres, sier hun.

Tirsdag var totalt 126.031 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Av de er 106.111 første dose av vaksinen, og 19.920 er dose to, ifølge Folkehelseinstituttet.

Ap: – Effektivt virkemiddel

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, ønsker også vaksinepassene velkommen – men advarer mot farene.

– Vaksinepass kan bli et effektivt virkemiddel for å gjenåpne samfunnet på en trygg måte. Men det er noen fallgruver som må tettes før det kan bli et trygt system. For det første, så må vi ha solid dokumentasjon på at vaksinen beskytter mot smitte før vi kan snakke om hvilke muligheter et vaksinepass gir, sier Kjerkol til Nettavisen.

Hun mener det er grunn til optimisme når man ser hvor bra vaksinene virker, noe de ferske tallene fra Israel viser, at det har vært svært lav smitte blant de vaksinerte.

– Vi har nå fått ferske tall fra Israel som er veldig oppløftende, og da er det naturlig at vi ser nærmere på vaksinepass og hvordan det kan brukes. Og så er det en minst like viktig forutsetning, nemlig å finne internasjonale løsninger som på best mulig måte fjerner risiko for falske vaksinepass, sier Kjerkol, og påpeker:

– Der må vi ha nulltoleranse. Er det noe vi har lært under denne pandemien så er det at vi må gjøre det vi kan for å beskytte oss mot importsmitte.

– Synes du regjeringen går fort nok fram i denne saken?

– Så lenge vaksineringen i Norge går så sakte som den gjør haster det ikke med å innføre vaksinepass. Vi ønsker oss alle raskest mulig vaksinasjon av befolkning og dernest et godt og sikkert system for å legitimere de som er vaksinert, sier hun.

Frp: – Spørs hva de legger i det

Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen, er også positiv til at vaksinepass utredes.

– Vi er positive til at helsemyndighetene utreder om Norge skal innføre vaksinepass, men det spørs jo litt om hva de legger i det. Det er logisk at vaksinepass kan gi fritak for test- og karanteneplikt ved innreise til Norge, dersom det kan bekreftes at vaksinerte personer ikke bringer smitte videre til andre. Men da må det være mulig å avdekke falske vaksinepass, sier Bruun-Gundersen til Nettavisen, og samtidig påpeker:

– Den viktigste oppgaven til regjeringen nå er å få kontroll på grensene, slik at vi får bukt med importsmitten som er årsaken til de siste smitteutbruddene i Norge.

Som Nettavisen har omtalt de siste dagene, er det i hver fjerde reise inn i Norge de siste ukene, enten med fly, båt eller via en av grenseovergangene, blitt gitt unntak fra karantenereglene. Selv etter at regjeringen innførte strengere regler ved grensen i forrige uke, er det i gjennomsnitt 1000 personer som har fått karantenefritak daglig.

– Viktig for fri ferdsel

I forrige uke diskuterte EU-landene vaksinepass på sitt videotoppmøte, men uten å konkludere om hvordan det skal utformes.

– Dette er en viktig sak for fri ferdsel i EU, konstaterte en talsperson for EU-kommisjonen overfor NTB i midten av januar.

Håpet har blant annet vært at vaksinepassene skal gjøre det mulig for vaksinerte å slippe karantene når de krysser grensene. I tillegg kan passene åpne et rom for store konserter, festivaler og andre arrangementer med mange deltakere.

– Målet er ikke å dele opp europeere i to kategorier, en vaksinert og en uvaksinert. I stedet vil vi lage en «hurtigfil» for personer med standardiserte digitale sertifikater, skriver den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis i et leserinnlegg på nettstedet Euractiv. Det er Mitsotakis som har foreslått et slikt sertifikat, men foreløpig handler diskusjonen om hvordan det skal utformes.

Island har startet

Island er et av landene som allerede har utsendt vaksinepass. Samtlige islendinger som er ferdig vaksinert, kan motta et digitalt sertifikat som dokumenterer vaksinen, opplyste landets helsedepartement i forrige uke. Der har myndighetene opprettet et nettsted for å håndtere distribusjonen av vaksinepassene.

– Målet er å legge til rette for bevegelse av mennesker mellom land slik at enkeltpersoner kan vise vaksinasjonssertifikatet på grensekontroll og være unntatt fra reiserestriksjoner, uttalte departementet.

Det islandske vaksinepasset er derimot ikke blitt internasjonalt anerkjent. Island ønsker å tillatte at de fleste europeerne som har lignende vaksinepass, får slippe inn i landet.