Her gjør Torger en heltedåd: – Jeg ble fortalt at viltnemnda kom til å ta livet av fuglen, derfor fortet jeg meg

– Jeg tar av meg hatten, sier Eva Svendsen, som bivånet det hele.