I april var realverdien av husholdningenes konsum lavere enn ett år tidligere i hele Norden. Det viser Nordeas publikasjon « Nordic Card Data ». Her brukes informasjon fra bruk av betalingskort til å gi en rask oversikt over konsumutviklingen, skriver Finansavisen.

Det bratteste fallet gjennom våren 2023 har kommet i Norge. Her har realverdien av konsumet sunket fra 5 prosent over til 6-7 prosent under fjorårets verdier.

Også Sverige og Danmark ligger nå 5-6 prosent lavere enn for ett år siden. Minst fall har det vært i Finland, der nedgangen bare er på rundt 1 prosent.

Det er varekonsumet har falt mest. I Norge ligger realverdien 12-13 prosent lavere enn i fjor, mens de andre landene ligger mellom minus 2 og minus 7 prosent.

Nordea Markets venter at husholdningenes konsum vil falle med 1,5 prosent i år. Det som hindrer et større fall er primært at ledigheten er lav og at årets lønnsoppgjør trolig gir reallønnsvekst.

(©NTB)