Noen vokser kraftig, andre går litt ned – se utviklingen i lokale tettsteder!

Det er spesielt to tettsteder som utpeker seg når det gjelder befolkningsvekst i Aurskog-Høland.