Grunn: Nils skrev den beste bacheloroppgave ved Høgskolen i Innlandet Evenstad.

Det var foreningen Velg Skog som jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen, som står bak de fem stipendene som ble utdelt digitalt av landbruks og matminister Olaug Bollestad. Velg Skog finansieres av skogsektoren, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening, NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond.

– Det er en stor glede for meg å få være med på denne stipendutdelingen, og ikke minst ønske dere velkommen til en viktig næring som trenger unge folk med god kompetanse. Stipendene som blir gitt av næringa selv, er et tegn på at de setter pris på dere og ønsker dere inn i det viktige arbeidet i skogsektoren. Skogressursene er rike og gir mulighet for økt innsats og økt ressursuttak framover, sa landbruks- og matminister Bollestad under stipendutdelingen.

Granbarkbillen

– Hva jeg skal bruke stipendet til? Vi får se. Kanskje på båt, sier den ferske stipendvinneren fra Setskog. Han leverte sin bacheloroppgave og avsluttet sine studier på Evenstad i vår, og nå har startet praktiseringen av sin utdannelse som skogbruksleder i Glommen og Mjøsen skog med base på Årnes.

Det stipendbelønnede bacheloroppgaven handler om et lite insekt på rundt en centimeters størrelse; Gransnutebillen.

Liten tue kan velte store lass, sier ordtaket. Et lite krek som den kan ikke bokstavelig talt velte store tær, derimot gjøre store skader på nyplantede bærtrær gjennom å gå løs på barken og gnage på denne på nye plantefelt av gran og furu. Det er hvilke grep som best kan gjøres for å bekjempe slike billeangrep bacheloroppgaven hans handlet om.

– Kjemikalier har så langt vært det vanlige, men et nytt adskillig mer miljøvennlig middel - Conniflex der hovedbestanddelene består av miljøvennlige komponenter som sand og lim, er et interessant alternativ, forteller den ferske skogbrukslederen.

Apropos gransnutebillen. For de som om noen uker får på plass et naturlig juletre i stua, er det ifølge nettstedet skadedyr.no ganske vanlig at noen av disse individene følger med det grønne og etter hvert glitrende inn i stua - uten at de kommer til å gjøre noen skade innenfor husets vegger.

Grønn og fremtidsrettet

Månedene mellom studieavslutningen på Evenstad og til han inntok skogbrukslederkontoret på Årnes, brukte brukte Nils Hidle Gedde til skogtaksering i Rendalen.

– Interessant og lærerikt, samtidig som jeg trives ute i skauen, og denne arbeidsplassen definitivt ikke i noe koronabefengt område.

– Hvordan ser den ferske skogbrukslederen på framtida for skogbruket?

– Jeg mener den er god. Det er en grønn og framtidsrettet næring, noe som jeg mener vil slå positivt ut. Det som ikke er så løfterikt, og som kan bli et problem om det fortsetter, er utfordringen milde vintre skaper for avvirkningen og å få drevet fram tømmeret.

– Fokuset på å ta vare på både gammelskog og det biologiske mangfoldet er stadig økende, og en del mener at dette bør vektlegges enda mer. Hvilke tanker gjør du deg om det?

– Skognæringen har sine miljøhensyn å drive etter, blant annet gjennom å en sertifiseringsordning der skogeierne forplikter seg til å følge vedtatte standarder for å få levert tømmeret.

Ytterligere fire studenter fikk stipend under den digitale markeringen. Anders Askerud Ringstad fra Lier,Johanna Sætherø Steen fra Trondheim og Maximilian Matthias Zimmermann fra Kvinnherad fikk hvert sitt masterstipend, mens Eivind Handegard fra Fana fikk stipend for beste masteroppgave fra NMBU.