Nicoleta (42) og Andreas (43) sparte flere hundre tusen kroner på lurt oppussingsvalg: – Helt bevisst!

Nicoleta og Andreas Arnestad har vært svært kostadseffektive under oppussingen av boligen.