Nes kan få kraftverket «på kjøpet»

PÅ GRENSA: Fylkesmannen mener at Rånåsfoss kraftstasjon må følge med dersom Rånåsfoss og Auli skal bli en del av Nes.

PÅ GRENSA: Fylkesmannen mener at Rånåsfoss kraftstasjon må følge med dersom Rånåsfoss og Auli skal bli en del av Nes. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Dersom Rånåsfoss i framtida blir en del av Nes kommune mener Fylkesmannen at eiendommene til Akershus Energi og Bane Nor må følge med.

DEL

(Romerikes Blad) Fylkesmannen har ennå ikke konkludert med at det skal foretas en grensejustering mellom Nes og Sørum (framtidig Lillestrøm kommune) ved Auli/Rånåsfoss. Fylkesmannen har imidlertid oversendt sine forslag til Kartverket om hvor grensa bør gå dersom man velger å anbefale en justering.

Konsekvensutredningen av en grensejustering har tatt utgangspunkt i grunnkretsene Rånåsfoss i Sørum kommune og Auli i Nes kommune.

– Har ikke konkludert

– Vi presiserer at Fylkesmannen ikke har konkludert om det skal foretas en grensejustering, og eventuelt hvilken kommune tettstedet skal tilhøre. Men vi sender disse forslagene nå slik at vi kan få tilbakemeldinger på de ulike forslagene før vi ferdigstiller vår tilrådning i saken, skriver prosjektleder for grensejusteringen, Anne-Marie Vikla, i brevet til Kartverket.

Les også: Fire av fem Auli-beboere vil bli i Nes

Fylkesmannen har skissert fire mulige kartforslag ved en grensejustering. To av dem er basert på at Auli og Rånåsfoss i framtida blir en del av Nes kommune.

To alternativer et bart på at de to tettsedene blir en del av den kommende Lillestrøm kommune.

Auli/Rånåsfoss i Nes

Alternativ A: Kartforslaget tar utgangspunkt i grunnkretsen Rånåsfoss, men eiendommene til Akershus Energi, samt Bane Nor, tas med inn i Nes. – Dersom vi hadde fulgt grunnkretsen helt ville Akershus Energis eiendommer blitt delt opp i to kommuner, noe vi ser som lite hensiktsmessig. Bane Nor sin eiendom ville også blitt splittet. Derfor er vårt foreløpige foretrukne alternativ å ta med disse eiendommer, skriver Fylkesmannen.

Alternativ B: Dette kartforslaget følger også grunnkretsen Rånåsfoss. Grensa tar hensyn til eiendomsgrenser på land, men grensa vil gå midt i Glomma og innebære at Akershus Energis eiendommer i området blir fordelt på to kommuner, noe som er svært uheldig, skriver Fylkesmannen.

Auli/Rånåsfoss i Lillestrøm

Alternativ A: Fylkesmannens primære forslag ved en grensejustering til Sørum/Lillestrøm er å følge avgrensning for grunnkretsen Auli, utenom eksisterende kommunegrense som skal oppheves, samt et område nordøst for Aulifeltet som er avsatt til nytt boligområde. – Det vil være svært lite hensiktsmessig å utelate det framtidige boligområdet hvis det foretas en grensejustering, skriver Fylkesmannen.

Alternativ B: Dette forslaget følger grunnkretsen, utenom den delen som følger eksisterende kommunegrense, som da oppheves. – En stor ulempe med denne avgrensningen er at det nye boligområdet i kommuneplanen ikke er med, skriver Fylkesmannen.

– Vi har fått tilbakemelding fra Kartverket og kommunene på våre alternative kartforslag. Nå skal vi gå gjennom disse, og vi vil så lande de alternativene vi mener er de beste, sier rådgiver Alexander Karlsson ved Fylkesmannens miljøvernavdeling til Romerikes Blad.

Fakta

  • I forbindelse med ny kommunereform har Kommunal- og moderniserings-departementet bestilt en grensejustering mellom Nes og Sørum kommuner.
  • Bakgrunnen er ønsket om at Auli (selve boligfeltet heter Søndre Auli) i Nes og Rånåsfoss i Sørum (nye Lillestrøm kommune) skal utvikles som ett tettsted og må ligge i én og samme kommune.
  • Auli og Rånåsfoss har henholdsvis 2.194 og 617 innbyggere.
  • Fylkesmannen skal gi en anbefaling, mens departementet avgjør saken før sommeren.
ALTERNATIV NES: Eksisterende grense som oppheves (rød), ny grense (blå) og eksisterende grense som opprettholdes (grønn). (Illustrasjon: Fylkesmannen)

ALTERNATIV NES: Eksisterende grense som oppheves (rød), ny grense (blå) og eksisterende grense som opprettholdes (grønn). (Illustrasjon: Fylkesmannen)

ALTERNATIV LILLESTRØM: Eksisterende grense som oppheves (rød), ny grense (blå) og eksisterende grense som opprettholdes (grønn). (Illustrasjon: Fylkesmannen)

ALTERNATIV LILLESTRØM: Eksisterende grense som oppheves (rød), ny grense (blå) og eksisterende grense som opprettholdes (grønn). (Illustrasjon: Fylkesmannen)

Artikkeltags