Foreslår at Auli og Rånåsfoss samles i Nes kommune

FORDEL NES: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen, Nes-ordfører Grete Sjøli og fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla.

FORDEL NES: Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen, Nes-ordfører Grete Sjøli og fylkesmiljøvernsjef Anne-Marie Vikla. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Auli og Rånåsfoss samles i Nes kommune.

DEL

(Romerikes Blad) Utredningen underbygger at tettstedet bør samles, og at det bør legges til Nes. Det er Fylkesmannen anbefaling til grensejustering mellom Nes og Sørum (kommende Lillestrøm kommune), som nå nettopp er lagt fram.

Fylkesmannen ser argumenter i utredningen som taler for at et samlet tettsted kan legges til både Nes og til Lillestrøm, som Sørum skal bli en del av fra 1. januar 2020.

Lytter til innbyggerne

– Dersom vi bare skulle vektlagt helhetlig samfunnsutvikling i et langsiktig perspektiv med fokus på naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner, ville nok svaret vært Lillestrøm. Men det er en helhetsvurdering med særlig vekt på innbyggernes ønsker som gjør at vi anbefaler at det blir Nes kommune som overtar et samlet tettsted, sier Anne-Marie Vikla, som har ledet arbeidet med utredningen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Innbyggerundersøkelsen viser tydelig at innbyggerne på Auli ønsker å tilhøre Nes, og at innbyggerne på Rånåsfoss er delt. Samtidig ønsker flertallet i området at tettstedet skal tilhøre én kommune.

Størst betydning for Nes

– Øvrig medvirkning i prosessen støtter også i stor grad denne oppfatningen. Utredningen viser dessuten at det er av stor betydning for Nes kommune å beholde Auli, og at en grensejustering der Rånåsfoss legges til Nes ikke har like store konsekvenser for det som blir Lillestrøm kommune, sier Vikla.

Nes kommune har vedtatt at de ønsker at grensen justeres og at området legges til Nes. Fylkesmannen anbefaler nettopp dette.

Bør være samlet

Sørum kommune er i sitt vedtak tydelige på at tettstedet bør være samlet, men at de ønsker dagens grense videreført inntil videre. De mener deres hovedprioritet må være arbeidet med opprettelsen av Lillestrøm kommune. Fellesnemnda for Lillestrøm støtter dette vedtaket.

– Oppdraget om å utrede denne grensejusteringen har kommet nå, nettopp fordi en eventuell justering skal skje samtidig som man oppretter Lillestrøm kommune fra 1.januar 2020, sier Vikla.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det siste ordet i saken. Deres avgjørelse skal foreligge før sommeren.

– Det eneste fornuftige

– Dette var veldig bra! Det var det eneste fornuftige med tanke på Auli og Rånåsfoss som ett samfunn, sier Nes-ordfører Grete Sjøli (Ap).

– Hvor sikker var du på denne anbefalingen?

– Jeg var rimelig sikker på dette etter møtet varaordfører og rådmann deltok i hos Fylkesmannen i februar.

– Hvordan ser du på sjansen for at departementet sier det samme?

– Jeg håper og tror at departementet tar Fylkesmannens vurderinger på alvor. I alle fall ble dette en gladmelding før påske!

Fakta

  • I forbindelse med ny kommunereform har Kommunal- og moderniserings-departementet bestilt en grensejustering mellom Nes og Sørum kommuner.
  • Bakgrunnen er ønsket om at Auli (selve boligfeltet heter Søndre Auli) i Nes og Rånåsfoss i Sørum (nye Lillestrøm kommune) skal utvikles som ett tettsted og må ligge i én og samme kommune.
  • Auli og Rånåsfoss har henholdsvis 2.194 og 617 innbyggere.
  • Fylkesmannen gir en anbefaling, mens departementet avgjør saken før sommeren.

Her kan du lese Fylkesmannens utredning og anbefaling i sin helhet!

PÅ GRENSA: Nes-ordfører Grete Sjøli (t.v.) og Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen med Auli og Rånåsfoss i bakgrunnen.

PÅ GRENSA: Nes-ordfører Grete Sjøli (t.v.) og Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen med Auli og Rånåsfoss i bakgrunnen. Foto:

Artikkeltags