108 personer anmeldt for trygdesvindel

Svindles: Mange utnytter Nav-systemet.

Svindles: Mange utnytter Nav-systemet.

Artikkelen er over 1 år gammel

NAV anmeldte 108 personer for til sammen å ha svindlet NAV for 22,5 millioner kroner i Akershus i 2017. Det er en nedgang sammenlignet med 2016.

DEL

Flest er anmeldt for svindel med dagpenger. 89 personer er anmeldt for til sammen 14  millioner kroner. Dette er en nedgang  på i underkant av 1 million kroner sammenlignet med 2016. 14 er anmeldt for svindel med arbeidsavklaringspenger.

 

Begge ytelsene skal være inntektssikring når man er utenfor arbeidslivet i en periode.

For å få utbetalt dagpenger og arbeidsavklaringspenger kreves det at stønadsmottaker  annenhver uke sender meldekort til NAV og oppgir antall arbeidstimer. 
80 personer av de som er anmeldt har oppgitt langt færre, eller ingen arbeidstimer på meldekortet selv om de  har vært i arbeid.

– NAV jobber for å hjelpe folk i arbeid. Det er alvorlig når de bevisst skjuler at de jobber og samtidig mottar stønad fra NAV. Det er svindel av fellesskapets midler og er med på å undergrave tilliten til velferdssystemet vårt, sier avdelingsdirektør i NAV Kontroll øst, May Snedsbøl.

 

Bedre metoder

De fleste av sakene som er anmeldt er avdekket gjennom samkjøring av offentlige registre.

Opplysninger som er gitt til NAV kontrolleres blant annet med inntektsopplysninger fra Skatteetaten.

– Kontrollene våre blir stadig mer målrettet og de som velger å gi feil opplysninger til NAV løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier Snedsbøl.

Anmeldt for medvirkning til 21 trygdebedragerier

NAV har i samarbeid med Kripos avdekket trygdesvindel satt i system. En arbeidsgiver i Akershus er anmeldt for medvirkning til trygdesvindel for nærmere 5,9 millioner kroner. Det er avdekket at alle arbeidsforhold i to av virksomhetene var fiktivt opprettet blant annet for å få utbetalt stønader fra NAV.

Arbeidsgiveren gjorde svindlingen mulig ved å bekrefte både arbeidsavtaler og inntekter på personer som så fremsatte krav om stønad fra NAV. Det ble som følge av svindelen utbetalt dagpenger, sykepenger og foreldrepenger. Arbeidsgiveren er i tillegg anmeldt for forsøk på ytterligere tre tilfeller av svindel. 

– NAV og Norge er helt avhengig av et velfungerende arbeidsliv. NAV arbeider tett  med politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten mot kriminalitet i arbeidslivet. Felles kontroller og tverretatlige samarbeid skal blant annet bidra til å både forebygge og avdekke trygdesvindel sier Snedsbøl

Artikkeltags