Vil rødliste elgen, svenskene vurderer bestanden som «nær hotad»

Av

Nedgangen i den svenske elgstammen gjør nå at Artsdatabanken i Sverige foreslår at «skogens konge» havner på den såkalte rødlista – eller på en oversikt over arter og planter som kan være truet med å dø ut.