Etter de siste ukenes hendelser på Aursmoen, der YX-stasjonen ble ranet, og det ble stjålet fra butikken, har flere foreldre i Aurskog meldt seg som natteravner.

Det forteller Morten Rognan, som er er korrdinator for ordningen i Aurskog-området.

– Ordningen ble igrunnen revitalisert etter ferien, men flere meldte seg etter det som skjedde. Likevel har vi plass til flere natteravner, understreker Rognan.

Han meldte seg sjøl som frivillig i sommer sjøl, og som koordinator er han bindeleddet mellom natteravnene og Frivilligsentralen, som har oversikt over navnene på de som har meldt seg.

– De har 30 navn på lista, men det er vel cirka 15 som har meldt at de har lyst til å gå nå. Ofte ser vi det er foreldre til ungdom mellom 15 og 20 år.

Morten Rognan forteller at de planlegger å gå fredagskvelder og lørdagskvelder i høst, pluss mandagskvelder når det er fritidsklubb. Natteravnene beveger seg rundt på steder der de vet at ungdom gjerne samles, som ved skolegården, hallen og senteret. Noen ganger tar de også en tur rundt på boligfeltene.

– Budskapet til ungdom er at det finnes voksne folk som er tilgjengelige. Vi er der for ungdommen, som en samtalepartner ved behov.