– Det er ikke så mange på Romerike som kjenner til denne bedriften

Hjørnesteinsbedriften er invitert til en stor næringslivskonferanse for å presentere seg selv.