Positiv til å gi dispensasjon fra byggeforskrift, på én betingelse

Artikkelen er over 1 år gammel

Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS ønsker å finansiere et produksjonsanlegg for Byggimpuls AS på Killingmoen næringspark i Aurskog, men søker om dispensasjon fra byggeforskriftene. Det er rådmannen positiv til. På én betingelse.

DEL

Mandag skal formannskapet i Aurskog-Høland ta stilling til søknaden, som er undertegnet Romfarer Arkitekter.

Der framgår det at «ytterveggkonstruksjonen er planlagt som 200 millimeter uisolerte massivtrepaneler», men det søkes om dispensasjon fra minimumskrav til energieffektivitet i ytterveggene, slik det fremkommer i byggeforskriftene TEK 17. Søkeren mener nemlig at et bygg med yttervegger i 200 millimeter massivtre overoppfyller kravene til oppvarmingsbehov.

Les også: Dette er Aurskog-Hølands framtidshåp for flere lokale arbeidsplasser

Bygges i massivtre

Rådmannen er positiv til søknaden, men understreker vilkåret om at det må bygges i massivtre med minimum 200 mm veggtykkelse.

Les også: Aurskog-Hølands største bedrift bygger nytt produksjonslokale på 2.000 kvadratmeter: – Kjempeviktig for kommunen

I vurderingen som rådmannen har gjort, heter det blant annet:

«I dette tilfelle er det snakk om å oppføre et nytt næringsbygg i massivtrekonstruksjon i stedet for tradisjonell byggeteknikk med stål og betong. Massivtrekonstruksjon opplyses å bidra til en svært klimavennlig byggeprosess; beregnet til minst 50 prosent lavere klimagassutslipp enn ved tradisjonell byggeteknikk. I tillegg bidrar treverk i bygg til binding av karbon i seg selv under bygningens levetid».

Rådmannen legger til grunn at dette vil bli snakk om «et energieffektivt bygg med lavt oppvarmingsbehov».

Innovasjonsprosjekt

Bygget er planlagt som et innovasjonsprosjekt innenfor lager- og produksjonsanleggssektoren. Romfarer Arkitekter sier målet er å vise at det kan bygges på en miljøriktig måte med konkurransedyktig byggekostnad og slik danne presedens for byggenæringen.

Les også: – Dette er en hjørnesteinsbedrift jeg er stolt av!

Prosjektet er støttet med klimasatsningsmidler fra Akershus fylkeskommune.


Artikkeltags