Kyrre (49) er ny leder i lokal suksessbedrift

Etter åtte år som daglig leder, ønsket Ingar Brokke avløsning. Nå er arvtageren hans klar.