Vil samle bygda i frokostmøte: – Vi må stå sammen for å løfte området

Tar tak: Leder Per Mathisen i Fet Næringsforening inviterer til frokostmøte.

Tar tak: Leder Per Mathisen i Fet Næringsforening inviterer til frokostmøte.

Artikkelen er over 1 år gammel

Fet næringsforening inviterer til næringsfrokost 21. november. Leder Per Mathisen håper dette blir starten på en kraftsamling i kommunen.

DEL

– Inn i den nye storkommunen er det utrolig viktig at alle gode krefter i Fet samles, og i øst-regionen som helhet. Det handler om å stå sammen. Det offentlige, næringslivet, idretten, foreningene og andre må spille på lag. Da kan vi få til veldig, velig mye, sier leder Per Mathisen i Fet Næringsforening til Indre Akershus Blad.

Han frykter Fet kan komme til å havne i bakevja i den nye storkommunen dersom ikke bygda står sammen for å utvikle området.

– Derfor inviterer vi næringslivet til frokostmøte i Eika Fet Arena 21. november. Fet Næringsforening ønsker å ta tak i utviklingen av Fet og da ønsker vi alle gode krefter velkommen med på laget, sier Mathisen som til daglig leder suksessvirksomheten Åkrene Mek.

Han lister opp flere punkter som er viktige for Fet framover:

  • Forutsigbarhet er viktig for næringslivet. Med langsiktige investeringer, etableringer og planer er det avgjørende å kunne stole på og være trygge på gitte føringer, retningslinjer og forutsetninger. Det er avgjørende for å kunne skape en bærekraftig bedrift med trygge, langsiktige og gode arbeidsplasser.
  • Det må etableres og prioriteres en god og profesjonell næringsavdeling i kommunen med nok ressurser til at det blir en god og tett dialog med næringslivet. Næringslivet trenger kompetente mennesker i kommunen å spille på lag med, som ser etter muligheter og løsninger..
  • Det må legges gode planer for utvikling av tettstedene. Ikke bare i Lillestrøm, men også i det som i dag kan defineres som samlingspunkter/tettsteder i de nåværende kommuner. I dette ligger det også at det må være en plan for hvilke kommunale tjenester som skal være hvor.
  • Samtidig er det viktig at det ikke bare blir sentralisering, men at også områdene utenfor prioriteres og utvikles. Det er mange mindre bedrifter og selvstendig næringsdrivende som er viktige og gir det nødvendige mangfoldet.
  • God infrastruktur er avgjørende for næringslivet. Her må det satses på flere områder med kollektivtilbud, utbygging av veinettet og gang og sykkelveier. Glommakryssingen er viktig både for etablerte bedrifter og for potensielle nye bedrifter, samtidig som det er avgjørende for å gjøre områdene nær bedriftene til et godt sted å bo for de som skal ha sitt virke i bedriftene. Arbeidskraft er en nødvendig og viktig ressurs, samtidig som de vil være forbrukere av mange næringsdrivendes varer og tjenester.
  • Kommunen bør engasjere seg aktivt overfor besluttende myndigheter for å påvirke forbedring av infrastrukturen og at den er best mulig tilpasset hele dagens Fet, og selvfølgelig resten av Lillestrøm kommune. Da er utbygging av jernbane, Glommakryssing, RV 22 fra Østfold mot Gardermoen viktig områder.
  • Næringslivet både i Fet kommune og de to andre kommunene har et stort mangfold. Det er viktig å ta vare på og bygge videre på dette. Vårt område vokser raskt og det vil bli et stort behov for et allsidig næringsliv som kan fange opp og ta vare på alle de forskjellige menneskene det nødvendigvis blir i et tett befolket område. Med et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet vil sannsynligvis antallet som faller litt utenfor og havner på «kommunens lønningsliste» kunne reduseres betraktelig.

– Vi ønsker alle næringsdrivende hjertelig velkommen til frokostmøtet, og vi ønsker oss gjerne flere medlemmer. Fet næringsforening ønsker å få til en ny giv sammen med de næringsdrivende og vi har mange spennende tanker, sier Mathisen.

Artikkeltags