Systemet, som har fått navnet Progress, er for planlegging og oppfølging av produksjonen i en næringsmiddelbedrift.

Stikkord er forenkling av hverdagen til produksjonsmedarbeideren, fullstendig oversikt for ledelsen, avvikssystemer, oppdaterte kalkyler og kommunikasjon.

På mat- og emballasjemessa i Lillestrøm nylig, var Aas til stede sammen med samarbeidspartnere for å vise fram Progress.

– Det er første gang jeg viser meg fram på denne måten. Til nå har jeg holdt en lav profil, sier Aas i Baseit AS.

Han er utdannet siviløkonom og jobbet i flere år i Norgesgruppen før han ble lokket til Aurskog og Foodman AS.

I samarbeid med Foodman-ledelsen utviklet han produksjonssystemet Progress, som ifølge hovedaksjonær og daglig leder Petter Grunnan i Foodman AS er den viktigste enkeltårsaken til bedriftens gode utvikling og konkurransekraft.

– En av fordelene med Progress er at aktørene i næringsmiddelindustrien selv kan velge hvilke og hvor mange moduler man ønsker i systemet. Moduler kan bygges på eller tas vekk underveis. Systemet er enkelt å jobbe med og krever ikke veldig mye opplæring.

Flere kunder er i folden og enda flere er på gang. Snart ansettes Aas sin første medarbeider og målet er å vokse.

– Progress sørger for god produksjonsflyt, minimalt med svinn og avvik og finner årsaken til eventuelle problemer. Det er også enkelt å måle effektivitet.

– Kan systemet misbrukes, slik at ansatte for eksempel overvåkes?

– Alle systemer kan utnyttes, men det er alltid opp til bedriften hvordan man bruker systemet og informasjonen man kan hente ut.