"Knut" trodde nesten ikke sine egne øyne.

Han var inne på sin egen Facebook-side, og der hadde rektor, hans egen sjef, vært inne og korrigert ham i kommentarfeltet under et innlegg.

Han var lærer ved en skole på Østlandet, og rektor irettesatte ham på Facebook.

– Han korrigerte meg først da jeg kommuniserte med elevene mine i en Facebook-gruppe, blant annet da jeg skrev at jeg var enig med en elev i at funksjonaliteten i læringsplattformen It's Learning ikke er så god. Han mente at å kritisere plattformen var å kritisere kommunen og ga uttrykk for at han forventet at jeg var lojal mot kommunens vedtak. Dette skrev han åpent på veggen til Facebook-gruppa, sier læreren.

Blandet seg i privat diskusjon

Han er ikke i tvil om at dette var et forsøk på å styre og kontrollere hva han mente om skolerelaterte spørsmål.

Enda verre ble det da rektor utvidet kontrollen til Knuts private Facebook-side.

– Vi var venner på Facebook og etter hvert begynte rektor å blande seg inn i diskusjoner jeg hadde på min Facebook-profil. Diskusjonene handlet ikke om skolen eller skolespørsmål, men private forhold eller andre spørsmål. Sjefen min begynte altså å korrigere hva jeg skrev, selv om han ikke hadde noe med det å gjøre, sier "Knut".

Denne typen kontroll av ansatte i deres egen privatsfære - gjennom betydelig vektlegging av ansattes holdninger og verdier - er på fremmarsj i norske virksomheter.

Det viser resultater fra Norsk Ledelsesbarometer 2015 fra organisasjonen Lederne.

Ligner totalitære ideologier

– Det mange arbeidsgivere driver med i dag, er helt på kanten av lovverket. Det har klare fellestrekk med hvordan totalitære ideologier, som vi for lengst hadde håpet var på historiens skraphaug, kontrollerte folks arbeid og tanker - deres hoder, så og si, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.