Dermed ligger det til rette for varsling av smitte på tvers av landegrenser når det blir mulig å reise igjen, skriver Folkehelseinstituttet ( FHI ) på sine hjemmesider.

Instituttet skriver at varslingen av smitte kun fungerer hvis man tester seg og melder om smitte fra sitt eget land, hvis man for eksempel har kommet hjem fra reise i utlandet.

– Dette betyr at Smittestopp vil få en langt høyere nytteverdi spesielt med tanke på reise utenlands, og hvis du har vært i nærheten av personer du ikke kjenner som får påvist covid-19, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

Flere europeiske land har utviklet sine egne smittesporingsapper basert på Apple-Google-rammeverket, som den norske appen Smittestopp bruker.

Utveksling av data gjøres gjennom en felles europeisk server. Alle landene er sammen behandlingsansvarlige for informasjonen som utveksles, skriver FHI.