– Vi har nå trolig et kort tidsintervall før smitten raskt vil stige. Det må vi utnytte for å få vaksinert flest mulig av dem som venter på sin første, andre eller tredje vaksinedose, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg, i en pressemelding.

FHI forbereder seg på at smitten trolig vil stige kraftig i tiden framover.

De siste ukene har tallene pekt nedover i kommunene på Romerike. Tirsdag stiger imidlertid smitten igjen hos flere.

*** Sjekk smittetrykket i din kommune lenger ned i denne saken. ***

Sammenlignet med mandagens tall har smittetrykket steget i sju av tolv kommuner på Romerike – henholdsvis Enebakk, Ullensaker, Lørenskog, Lillestrøm, Nittedal, Nes og Rælingen.

– De neste ukene blir tøffe

Flere kommuner på Romerike melder at de er svært spente på smitteutviklingen fremover.

– Det er fortsatt et høy smittetrykk, men likevel lavere enn hva det var før jul. Helsemyndighetene har anslått at det generelt sett er sannsynlig med økende smitte i de kommende månedene, sa Rælingen-ordfører Ståle Grøtte (Ap) til RB mandag, og understreket at kommunen følger situasjonen nøye.

– Det blir veldig spennende å se hvordan ting vil utvikle seg fremover. De neste ukene kan nok bli tøffe, men jeg har likevel lavere skuldre nå enn jeg hadde tidligere i pandemien. Vi ser at antall sykehusinnleggelser holder seg relativt stabilt og sykdomsgraden for de som blir smittet er lav. Det er betryggende og jeg tror vi etter hvert kan se en ende på denne pandemien, sa Ullensaker-ordfører Eyvind Schumacher (Ap).

Ny smitterekord

Smittetrykket har også økt i Nes kommune forrige uke, skriver kommunen på egen hjemmeside.

– I uke 52 testet 194 Nesbuer positivt på korona noe som er ny smitterekord i kommunen vår.

Videre påpekes det at 62 prosent av de smittede er mellom 19 og 79 år, mens de resterende 38 prosentene er under 19 år.

– Det er yngre voksne som topper statistikken og det er overvekt av uvaksinerte blant de smittede, skriver kommunen.

– Smitten har spredd seg i sosiale lag, blant husstandsmedlemmer og noe ved innreise. Vi ser en økende tendens med omikron-virus også i Nes, heter det videre.

Tallet sank

Ifølge den ferskeste smittevernvurderingen fra kommuneoverlegen i storkommunen Lillestrøm gikk smitten ned i uke 51.

– Men antallet som testet seg var lavt, hvilket kan bety en del skjult smitte, skriver kommunen.

– Med stadig økende andel av omikron er det naturlig å tro at smittespredningen vil øke i ukene som kommer, men det er stor usikkerhet om epidemiens videre utvikling gjennom vinteren, sa kommuneoverlege Bettina Fossberg til RB mandag.

– Flere ting påvirker dette, blant annet tiltaksnivået i samfunnet, vaksineringsgrad, og omikrons evne til å spre seg blant vaksinerte. Så blir det viktig å følge med på andelen som blir alvorlig syke med omikron.

Antallet innlagte på Ahus har også gått ned de siste dagene. Per mandag 3. januar er 32 antall innlagt på sykehuset med korona. Av dem ligger 12 pasienter på intensivavdelingen, og fem får respiratorbehandling.

Slik er smittetrykket på Romerike

Her kan du se antall smittetilfeller per 100.000 innbyggere i de ulike kommunene på Romerike de siste to ukene:

KommuneSmitte per 100.000 innbyggere 20.12

Smitte per 100.000 innbyggere 03.01

Smitte per 100.000 innbyggere 04.01
Enebakk2.1781.735

1.871

Ullensaker2.6921.6831.747
Lørenskog2.3681.5861.694

Lillestrøm

1.758

1.324

1.442

Nittedal

2.114

1.317

1.382

Nes1.3451.3531.379

Rælingen

2.232

1.1911.362
Nannestad2.0701.2571.148
Eidsvoll1.729971,9945
Hurdal2.502775704,7
Gjerdrum1.718738624,7
Aurskog-Høland972563562,8

Kilde: FHI og MSIS