3. november hevet Norges Bank styringsrenta med 0,25 prosentpoeng. En snau halvtime senere kunngjorde Høland og Setskog Sparebank at banken følger etter.

I en e-post til Indre Akershus Blad skrev administrerende banksjef John Sigurd Bjørknes følgende:

– Høland og Setskog Sparebank øker rentene på lån og innskudd. Markedsrentene har steget hele høsten, og etter at Norges Bank i dag hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, har vi besluttet å øke våre renter. Vi øker rentene på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. På nye lån fra 9. november, og på eksisterende lån og innskudd fra 3. januar 2023. I bedriftsmarkedet øker lånerentene fra 6. desember.

Nå har også Aurskog Sparebank bestemt seg for å øke kunderentene.

Folk sparer mer i bank

I en pressemelding underskrevet av kommunikasjons- og markedssjef Helene Enger Skjønnhaug kommer det fram at banken øker rentene med inntil 0,25 prosentpoeng.

– Beslutningen henger sammen med at Norges Bank satte opp styringsrentene, men ikke bare det. Markedsrentene, som er prisen bankene betaler på penger de låner inn, har økt betydelig mer enn høstens oppgang i styringsrentene, heter det i pressemeldingen fra Aurskog Sparebank.

Kommunikasjons- og markedssjefen forteller videre at Aurskog Sparebank merker en dreining til noe mer sparing i bank kontra sparing i fond. Det forklares med at renten på innskuddskonto har økt jevnt og trutt gjennom høsten, mens aksjemarkedet har vært mer utsatt for svingninger.

Om boligmarkedet, skriver banken:

– Det er fremdeles omsetning, og det forventer vi skal fortsette i tiden framover – til tross for at renten fortsetter oppover også på utlån.