I 2022 delte Aurskog-Høland kommune ut 1 million kroner til lokale lag og foreninger innen kultur, idrett og trossamfunn. Pengene var en kompensasjon for ekstraordinære energikostnader.

36 foreninger i kommunen fikk strømstøtte. Den største kompensasjonen var på 650.000 kroner, den minste på 355 kroner.

Nå åpnes det for en ny runde med strømstøtte. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner. Ordningen skal motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter at de har åpnet for søknader, slik at søker kan få pengene så fort som mulig, skriver ahk.no.

Ifølge kommunens nettside gjelder strømstøtteordningen for organisasjoner i prisområder med månedlig gjennomsnittspris over 70 øre per kilowattime i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kilowattime og den månedlige gjennomsnittsprisen.

I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent, skriver ahk.no.

Søknadsfristen er 15. februar.