Parkeringsplassen ved Bjørkelangen kirke har blitt et tema.

I forbindelse med koronavaksinasjon i flerbrukshallen ved Bjørkelangen skole har Aurskog-Høland kommune reservert skolens parkering til dette.

Dermed må de ansatte ved skolen parkere et annet sted, og har fått «låne» det meste av parkeringsplassen til Bjørkelangen kirke. Men ti plasser vil kirken selv ha til disposisjon.

Den siste tiden har det blitt plassert gule lapper under vindusviskeren på biler som står parkert på kirkens reserverte plasser.

– Har du begynt som parkeringsvakt også?

– Jeg står faktisk og klipper opp noen slike gule lapper akkurat nå for å henge opp på fem biler som står der, sier kirketjener Dag Lindbeck når Indre slår på tråden.

– Ikke parkeringsbot

På lappen som plasseres på bilene ut står det følgende:

«Dette kjøretøyet står på en p-plass tydelig merket med «Reservert for besøkende til kirkens områder». Det er viktig at vi har disse plassene tilgjengelig etter hensikten. Vi henstiller derfor til at dette kjøretøyet ved en senere anledning blir parkert et annet sted dersom det ikke er i anledning besøk til kirkens områder».

Selv om de fleste forbinder gul lapp på vindusviskeren med et parkeringsgebyr, understreker kirketjeneren at det på ingen måte er tilfelle her.

– Dette er ingen parkeringsbot, men en høflig henstilling om at man ikke parkerer på plasser som er reservert for kirken. Lappen er gul for at den skal synes godt slik at den blir sett, sier Dag Lindbeck videre.

Kirketjeneren forteller at han opptrer på kirkevergens vegne, og praksisen med gule lapper er velsignet både av kirkevergen og ledelsen ved Bjørkelangen skole.

Les også

Ikke fullt her? Å jo da!

– Kapasitetsproblemer

Lindbeck understreker at det ikke deles ut lapper over en lav sko.

– De som står her en halvtime eller time merker ikke noe. Men når bilen står nedsnødd i 11-tida på formiddagen, så legger vi denne henstillingen på ruta. Alle partene har full forståelse for hverandre her, og vi prøver å være så fleksible som mulig, men for oss er det viktig å ha disse plassene tilgjengelig for besøkende til kirken og kirkegården, sier Lindbeck.

Han har merket seg at det har blitt mer press på parkeringsplassen i forbindelse med snøfallet de siste dagene.

– Da parkerer folk gjerne litt romsligere, så det blir færre biler på hver rad, og da blir det fort fullt på plassene som er til skolens rådighet, sier Lindbeck.

Bjørkelangen skoles rektor Anne-Gry Enger legger ikke skjul på at parkeringssituasjonen er litt krevende for tiden.

– Det er kapasitetsproblemer, og det er ikke alltid plass til alle bilene på grunn av vaksinasjonen. Vi skal henstille ansatte om at man må bruke skolens parkeringsplass når det er fullt ved kirken, og det kan hende at det ikke har vært kommunisert godt nok internt. Vi opplever at vi har et godt samarbeid med kirken, og det skal vi videreføre, sier Enger.