Viken fylkeskommune slår et slag for tannhelsetilstanden til fylkets innbyggere i starten av 20-årene.

De som fyller 21, 22, 23 eller 24 år i 2023 får nå 75 prosent rabatt på tannbehandling og tannhelsetjenester ved de offentlige tannklinikkene ut året.

– Vi håper mange 21–24 åringer vil benytte seg av tilbudet, fordi det er økonomisk gunstig, og ikke minst fordi det er et veldig godt tannhelseforebyggende tiltak, sier fylkesråd for næring og tannhelse Johan Edvard Grimstad i en pressemelding.

Må ta kontakt

De som ønsker å benytte seg av tilbudet, må selv ta kontakt med sin nærmeste offentlige tannklinikk. De fylkeskommunale tannklinikkene har blant annet avdelinger på Bjørkelangen, Sørumsand og i Fetsund.

De som fyller 21 til 24 år i løpet av året betaler kun en egenandel på 25 prosent av det som er takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Tilbudet omfatter nødvendig tannhelsehjelp inkludert ordinær undersøkelse, men ikke kosmetisk tannbehandling.

Er du i målgruppen og midlertidig oppholder deg i Viken, for eksempel som student, har du også krav på behandling med rabatten ved de offentlige tannklinikkene i Viken.

Aldersgruppe med god tannhelse

Pasientene den offentlige tannhelsetjenesten har ansvaret for prioriteres ut fra behov. Totalt er det om lag 55.000 pasienter i aldersgruppen 21–24 år i Viken.

– Dette er en pasientgruppe som generelt har en god tannhelse. Det vil trolig være få som har et stort behandlingsbehov, som vil si at de fleste antageligvis ikke behøver å komme inn til oss mer enn én til to ganger i perioden fra de er 21 til 24 år, sier Berit M. Binde.

Binde understreker at dette er en pasientgruppe de kjenner godt, siden de har fulgt de aller fleste fra de var 3–18 år, som er perioden barn og unge har rett på gratis tannhelsetjenester. Deretter har 19- og 20-åringer hatt tilbud om 75 prosent rabatt på tannhelsetjenester.

– Det er vanskelig å spå hvor mange av 21–24-åringene som kommer til å benytte seg av tilbudet, men i 2022 behandlet vi om lag 20 prosent av 21–22-åringene i Viken, som vi si vel 5000 pasienter. Det gir oss en indikasjon, selv om 21- og 22-åringene i fjor fikk 50 prosent rabatt, og nå er det 75 prosent rabatt som gjelder, fortsetter Binde.

Viken fylkeskommune har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten i fylket, og med det 400.000 pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Barn fra 0-18 år har rett til gratis tannhelsetjenester, og er den største pasientgruppen.