Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Indre Akershus Blad ut 250.000 kroner til foreninger og organisasjoner i mediehusets område.

– Vi heier på dem som jobber for å skape gode lokalsamfunn. Det er en viktig oppgave for oss som en samfunnsinstitusjon i Aurskog-Høland og deler av Lillestrøm å bidra med økonomiske midler til aktiviteter og tiltak for barn og unge, sier ansvarlig redaktør Arne Henrik Vestreng i Indre Akershus Blad.

Også i år inviterer Indre Akershus Blad lag og foreninger til å søke om midler. De forrige gangene Indre har delt ut midler, har det vært stor interesse. Redaktør Vestreng regner med at det samme vil skje denne gangen og at det vil komme inn mange søknader. De tre foregående årene har Indre Akershus Blad delt ut 850.000 kroner til gode tiltak i lokalsamfunnet.

Ekstra gøy

– Å få være med på å speile og utvikle lokal kultur og identitet er en viktig rolle for oss som lokalavis. Vi vil være en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i vårt område, sier Arne Henrik Vestreng.

Han synes det er ekstra moro å dele ut penger i en tid med høye priser og stor økonomisk usikkerhet blant privatpersoner, bedrifter og lag og foreninger.

Pengestøtten fra Indre Akershus Blad inngår i en ordning som omfatter lokalaviser over hele landet som er eid av Amedia. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Utlysningen av 25 millioner kroner i støtte skjer i tråd med formålet til Amediastiftelsen: «Eie norske aviser og tilknyttet virksomhet. Virksomhet som eies skal drives på forretningsmessig grunnlag. Stiftelsen kan bruke av sitt overskudd til å gi bidrag til allmennyttige formål.»

Søknadsfristen er 1. mars. Deretter skal en lokal tildelingskomite, bestående av personer fra vår avis og ett eksternt medlem, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler. Dette er medlemmene i juryen: Redaktør Arne Henrik Vestreng, nyhetsleder Anita Jacobsen, journalist Øyvind Henningsen og daglig leder Kulturarena og Fritid i Aurskog-Høland kommune, Ragnar Heide.

Offentliggjøring av hvem som får midler skjer 15. mai.

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: amedia.no/soknad