Indre Akershus Blad har i flere omganger skrevet om dårlig og ingen mobildekning i en av Aurskog-Hølands bygder.

Innbyggerne har vært både fortvilte og oppgitte.

Nå blir dekningen ustabil, ha lavere kapasitet og i perioder forsvinne helt nok en gang.

Tirsdag 23. mai startet Telenor oppgraderingen av sine basestasjoner i Vortungen-området på Rømskog.

Arbeidet er forventet ferdig tirsdag 6. juni klokken 18, men Telenor tar forbehold om forsinkelser.

Dette er grunnen

Bakgrunnen for arbeidet er at Telenor oppgraderer mobilnettet slik at flere får tilgang til 5G og bedre kapasitet på 4G.

Ustabiliteten gjelder kun i områder der man ikke har overlappende dekning fra en annen basestasjon.

Telenor varsler kunder som har tjenestene trådløst bredbånd og abonnement på mobil direkte dersom de forventer at de mister dekning på registrert adresse.

Under er et kartutsnitt av området som vil kunne oppleve periodevis redusert kvalitet eller manglende dekning i forbindelse med arbeidet: