Det var med stor glede jeg leste i Indre Akershus Blad den 24. april, at næringsforeningene i Fet, Sørum og Aurskog-Høland er enige om at det bare er ett alternativ til nye Glommakryssing nå, og det er Statens vegvesen sitt forslag, alternativ A2.

Behovet for ny Glommakryssing har vært stort i mange år, siden prosjektet har vært på agendaen i flere tiår. Vi kan nesten daglig høre om folk som har mistet trua på både saken og politikerne når det gjelder dette prosjektet. Det er ikke lett å skjønne at det skal ta så mange år å få realisert et helt nødvendig prosjekt. Nå er det tid for handling, og det er mange åpenbare og gode argumenter for å samle seg rundt ett alternativ, nemlig A2.

Redusert reisetid i rushtiden, bedre trafikkavvikling, større forutsigbarhet for næringslivet, bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og mindre ulemper for miljøet, er viktige faktorer i denne saken. Så er det vel heller ingen tvil om at prisen er en vesentlig faktor for å få til ny Glomma-kryssing. Vår region konkurrerer med mange andre regioner om penger til viktige veiprosjekter. Nå er tiden inne til å fatte vedtak som faktisk skaper endring.

Nå må både politikken og næringslivet stå samlet for å få gjennomført dette prosjektet. Derfor håper jeg inderlig at politikerne i Lillestrøm kan slutte seg til alternativ A2. Da er det store muligheter for at prosjektet kommer i gang i overskuelig framtid. Det hadde vært et stort løft for alle i denne regionen.