Prosjektet har pågått siden 2019, og nå er det avsluttet.

Det gamle instrumentet var virksomt i rundt 60 år, og er nå byttet ut med et restaurert pipeorgel.

Nordre Mangen kapell sto klart i 1903, men man kan finne spor etter en kirke på Mangenskogen reist allerede på 1200-tallet.

Kapellet ble i sin tid satt opp av gamle Aurskog kommune og kostet 9.655 kroner å reise tidlig i det forrige århundret.

Bygget har også tjent som gudshus for befolkningen i tilliggende kommuner, som Eidskog og Nes.

Nå er harmonium-instrumentet, som kom på plass i kapellet tidlig på 1960-tallet, byttet ut med et kirkeorgel.

– Det gamle orgelet kan en sammenligne med et stort trekspill eller munnspill. Det nye orgelet er fra en annen instrumentfamilie og gir en helt annen lyd, som gir en større fyldighet her inne, sier en begeistret kantor Knut-Martin Katla i Aurskog.

Sammen med Elisabeth Rye, Kay Granli, Knut Arne Lybæk, Jarle Vestad og Hans Egil Øien, har Katla sittet i komiteen som har skaffet orgelet til veie.

Fikk grønt lys i 2020

På vinteren 2020 fikk Aurskog-Høland kirkelige fellesråd grønt lys for prosjektet fra Borg biskop.

Orgelet sto tidligere i en kjeller i en enebolig på Rælingen og ble ervervet av en bekjent av kantor Jarle Vestad i Løken og Søndre Høland, som prøvespilte orgelet her på forsommeren i 2019, til en sum av 40.000 kroner.

Etterpå har Brødrene Torkildsen orgelbyggeri i Trondheim koblet sammen og utvidet instrumentet.

Orgelet er både modifisert og fornyet.

Totalkostnaden for orgelet er på 350.000 kroner, eksklusiv moms, som Aurskog-Høland kirkelige fellesråd får refundert.

– At vi fikk kjøpt orgelet brukt, var helt avgjørende for hvor lang tid det skulle ta før vi fikk inn nok midler til å handle. Hvor god datostemplingen på orgelet er, er vanskelig å si, men Brødrene Torkildsen opererer med 100-årsgaranti. Alternativet til et pipeorgel hadde vært et elektronisk orgel. Da måtte instrumentet ha blitt oppgradert av eksperter vi hadde måttet hente over fra Storbritannia annethvert år framover, så det slo vi fra oss, forklarer Kay Granli videre.

Fikk 125.000 kroner fra banken

Aurskog Sparebank har donert 125.000 kroner til orgelet, og menigheten har selv bidratt med 85.000 kroner, fra egen orgelkonto øremerket Nordre Mangen kapell, disse midlene stammer fra diverse gaver/ofringer gjennom flere år.

– Vi fikk også en testamentarisk gave for noen år siden som også har vært øremerket orgelet. I tillegg har vi fått midler til orgelet fra Aurskog-Høland kirkelige fellesråd og flere andre virksomheter, noe vi er veldig takknemlige for. Flere personer har dessuten bidratt med dugnad på fritiden sin, blant annet ved flytting av orgelet, som veier flere hundre kilo, presiserer Hans Egil Øien i komiteen.


Den første anledningen menigheten får til å høre det nye orgelet blir på julaften, mens det blir en offisiell innvielse av instrumentet i februar.

– Jeg gleder meg veldig til å spille på orgelet. Det er viktig å spille mye på det til å begynne med. Mekaniske instrumenter må kjøres inn, særlig når de har stått på lager en stund og siden har blitt bygget om, forklarer Knut-Martin Katla avslutningsvis.