Nå blir det rimeligere SFO for de med lav inntekt

– Et mer målrettet og treffsikkert tiltak enn å gjøre SFO gratis eller å redusere prisen for alle.