– Å være på harejakt var en like hellig handling på søndagene som å gå i kirka

Skrev og spilte inn plate med minner fra bygdekulturen på skauen.