(Siste)

Det viser en undersøkelse YouGov har utført for Tryg Forsikring.

– Spesielt på kveldstid i helgene vet vi at mange unge sjåfører kjører aggressivt og uforsvarlig fort. De plukker ofte med seg jevnaldrende fra en fest eller tilstelning for å kjøre dem hjem, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring.

Undersøkelsen viser at om lag 70 prosent av de spurte føler seg redde eller utrygge i slike situasjoner, og at de fleste er jenter.

De siste fem årene har 693 personer omkommet i trafikken på norske veier, mens flere tusen har blitt skadd.

I årets sju første måneder mistet 58 personer livet.

I undersøkelsen kommer det også fram at nær 60 prosent aldri har prøvd å si nei til å sitte på med en jevnaldrende sjåfør, selv om de følte seg utrygge.

– Her ser vi at gruppepress spiller en stor rolle i mange unges adferd. Til tross for at de følte seg utrygge, svarer over 30 prosent at de har latt seg overtale av gruppepress til å sette seg inn i bilen til en jevnaldrende sjåfør, sier Opedal.

Godt over halvparten av de trafikkdrepte i fjor var enten bilfører eller passasjer. Hele 80 prosent mistet livet utenfor tettbygd strøk, og halvparten av disse omkom i en møteulykke.

Saken fortsetter under bildet.

I undersøkelsen svarer to av tre at de har opplevd å kjøre med en jevnaldrende sjåfør, som kjørte så fort at de følte seg redde.

– Mange av ulykkene kunne trolig vært unngått med mindre aggressiv kjøreadferd. Dessverre ser vi at mange unge ofte kjører med altfor høy risiko, og at de tar sjanser i høy fart, sier Espen Opedal.

Han mener det er vanskelig for ungdom som blir tilbudt plass i bilen til en jevnaldrende å bedømme om vedkommende er en trygg sjåfør eller ikke.

I undersøkelsen svarer vel 20 prosent at de har opplevd å kjøre med en jevnaldrende sjåfør som var påvirket av rusmidler. Nær halvparten av de spurte sier de ville følt seg tryggere hvis sjåføren hadde hatt en app som viste at vedkommende kjørte trygt og forsvarlig.

– Ungdom er vant til å bruke teknologi på en helt annen måte enn oss voksne. Det er naturlig at de etterlyser en app som kan avsløre farlige sjåfører, før de eventuelt setter seg inn som passasjer i bilen. Jeg hilser teknologiske løsninger velkommen. Trafikksikkerhet er også å kunne redusere risikoen for at unge passasjerer setter seg inn i bilen til en ung sjåfør som er villig til å ta store sjanser i trafikken, poengterer Espen Opedal. (ANB)