– Dette er en adferd vi ikke kan godta, mener Norsk Friluftsliv.

Tallene kommer fra en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt, som har kartlagt holdninger og adferd blant 4.500 snøscooter-eiere. 93 prosent av disse er menn.

I rapporten kommer det fram at det spesielt er ungdommen som kjører på steder der det ikke er lov. Blant de under 25 år svarer over halvparten at de kjører ulovlig.

Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, mener dette er svært bekymringsfullt.

– Det at et så stort antall snøscooterkjørere oppgir at de bare tar seg til rette er ikke greit. Det er aldri slik at noen lover er «veiledende» og andre absolutte. Når nesten hver fjerde scootereier selv rapporterer at de kjører ulovlig, er dette en adferd og noen holdninger regjeringen ikke kan godta, sier Siri Meland. Hun er fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

En tidligere undersøkelse viste at 81 prosent av befolkningen ønsker bedre kontroll av snøscootere og annen motorisert ferdsel i naturen.

– En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er å kunne nyte naturen i fred og ro, uten å måtte bekymre seg for ulykker, eksos og støy på grunn av at folk kjører ulovlig. Dessverre bidrar dette til å øke konfliktnivået mellom ulike brukergrupper i naturen, noe som truer det friluftslivet som mange i Norge er så glade i, sier Meland.

Økokrim foreslo i 2015 å heve strafferammen i motorferdselloven fra dagens nivå med kun bøtestraff til en strafferamme med fengsel inntil to år ved grove overtredelser. Også Norsk Friluftsliv er positive til å øke strafferammen for ulovlig kjøring.

– En slik heving vil være et klart signal om at brudd på motorferdselloven ikke aksepteres, og det vil kunne ha en allmennpreventiv effekt, påpeker Meland.

PS! Det er om lag 85.000 snøscootere i Norge i dag. (ANB)