Mens jeg var jobben, kjente jeg tårene presse på

Av og til sliter jeg med å holde tårene tilbake. Fredag ble en sånn dag på jobben.