Å innføre eiendomsskatt er en kommunes innrømmelse av mangel på økonomisk styring

Av

AP, Sp, Sv og MDG mener at kommunen ikke kan driftes uten eiendomsskatt og dette mener vi i Frp at er helt feil.