– Det føles urettferdig at dette skal gå ut over barna

Av

Jørgen Hammer Skogan (SV) bekymrer seg for konsekvensene om søskenmoderasjonen forsvinner ut av skolefritidsordningen (SFO).