Ti spørsmål til Scanergy i saken om planene om vindkraftverk på Setskog

Av

Foreningen Nei til vindindustri på Setskog krever svar