Nordre Øyeren naturreservat – ulovlig kjøring har alltid vært en utfordring

Av