Barnehage er min hjertesak

Av

Kommunen må fortsette å bygge nye barnehager rundt i kommunen vår.