Tidligere denne måneden vedtok kommunestyret i Sørum å starte opp reguleringsarbeidet for et nasjonalt luftsportsenter på Krokstad.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) fremmet følgende forslag:

Det gis ikke tilslutning til oppstart av regulering av luftsportsenter på Krogstad. Dette grunngis med:

Hensyn til klima og miljø, store friluftsarealer beslaglegges, støy og hensyn til dyreliv. Det skal tilstrebes at man bruker en eksisterende småflyplass til denne virksomheten.

Les også: Tar planer om flyplass et steg videre

Forslaget fikk 5 stemmer og falt. Standpunktet til MDG er å få til en løsning hvor en av våre eksisterende småflyplasser kan benyttes.

Dette er også luftsportforbundets og de aktives primærønske.

De andre partiene sa ja til oppstart for å få flere svar og bedre grunnlag gjennom en konsekvensutredning.

Mer informasjon er aldri negativt, men hovedkonsekvensene av planene forstår vi godt nok allerede nå:

Vi trenger ikke en utredning for å se at dette vil legge beslag på et stort område som benyttes til friluftsliv av folk i både Sørum og Fet.

Områdene vil omfatte både skogsarealer for anlegg, infrastruktur og luftrom med støy.

Å legge til rette for enda mer flytrafikk, vet vi at vil føre til mer klimagassutslipp.

Det er ennå langt fram i tid før hele flyparken vil være elektrisk.

Vi vet, med stor sannsynlighet, at både anleggsarbeidet og støy fra flygingen vil påvirke det flotte dyrelivet på Krokstad.

Områder for friluftsliv med lite berørt natur og dyreliv er under press overalt i landet vårt. Resultatet er at det blir færre og færre sammenhengende områder igjen.

Vi må reise stadig lengre fra hjemstedene våre for å oppleve en god skog- eller skitur.

Den helsebringende stillheten blir borte.

Les også: Vil satse på Krogstad

Sammenhengende skogs- og friluftsarealer på Nedre Romerike er gull verdt i folkehelsearbeidet.

Det er det viktig for MDG å ta vare på.

Dette handler selvsagt ikke om at vi ikke respekterer og anerkjenner at andre liker luftsport som å hoppe i fallskjerm eller fly med småfly.

Men for MDG blir det likevel relativt enkelt å ta stilling i denne interessekonflikten.

Vi forsvarer en gratis og helsefremmende aktivitet som friluftsliv er, og gir samtidig en stemme til de som ikke kan ytre sin mening: Den levende skogen og dyra som lever der.

Andre partier argumenter med at et nasjonalt luftsportsenter vil sette Sørum på kartet for tilreisende og turister.

Det stemmer sikkert.

Men for oss er det egentlig ikke så viktig å bli satt på kartet i denne sammenhengen.

For er det ikke viktigere å prøve å være en ålreit kommune for oss som faktisk bor her, og i nabokommunene?

Les også: Småflyplass kan velte gårdsplanen

Er det ikke viktigere å være en ålreit og ansvarlig kommune med tanke på de klima- og miljøutfordringene vi står ovenfor?

Er det ikke viktigere å ta vare på stillheten for nålevende og kommende generasjoner?

For oss i Miljøpartiet De Grønne veier alle disse hensynene tungt, og vi håper at det er mulig å finne andre løsninger enn å forringe marka vår i Sørum og Fet.

Eline Stangeland, Sørum Miljøpartiet De Grønne

Mette Sperre,

Fet Miljøpartiet De Grønne