– Hvis dette alternativet velges, vil det sikkert komme sterke reaksjoner fra pendlerne, som har vist en stor grad av tålmodighet på alle brutte løfter og forsinkelser i 40 år.

Av