Jeg har verken ork eller økonomi til å føre en lang rettergang

Av

Etter nærmere tre år har Skatteklagenemnda  fattet et endelig vedtak, som i korthet går ut på at vi må betale skatt av skatten.