Dyrevernorganisasjonen Noah er sterkt kritisk til at Rovviltnemndene foreslår å skyte alle ulvene i grenserevirene Ulvåa, Juvberget, Kockohonka og Mangenreviret.

– Flere nemndmedlemmer fremstiller det som et stort problem at vi i det hele tatt har ulv i Norge. Noen av medlemmene har ikke engang hadde lest lagmannsrettsdommen, andre omtaler den uriktig, sier Noahs leder Siri Martinsen.

Dommen det henvises til, er dommen i Letjenna-saken mellom Noah og staten, hvor en enstemmig lagmannsrett uttrykte at det å skyte ulver i sonen primært basert på at «bestandsmålet er nådd», er imot loven og Bernkonvensjonen.

Statens ankefrist er kommende fredag, og dommen kan bli rettskraftig.

– Det er en skandale at man har nemnder som nekter å forholde seg til domstolene og lovverket vårt, og med åpne øyne gjør ulovlige vedtak, tilføyer Martinsen.

Mandagens vedtak vil klagebehandles i nemndene. Deretter er det sannsynlig at det vil bli påklaget til Klima- og miljødepartementet. Tidligere år har departementet fattet sitt endelige klagevedtak i desember.

(©NTB)