Mener politiker har misforstått: – Kommunale avgifter må betales

Ordføreren kommenterer uttalelser om kommunale avgifter.