Vinterens bestandsregistrering av ulv i Skandinavia pågår for fullt, og så langt er det påvist mellom 83 og 89 ulver i Norge og grenserevir mot Sverige.

18 av disse ulvene er registrert døde i denne perioden.

Resultatene presenteres i en ny foreløpig statusrapport fra ulveovervåkinga, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata.

– Når 18 ulver som er kjent avlivet i samme periode er trukket fra, så gjenstår det 65-71 ulver i landet, hvorav 34-37 helnorske, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Så langt i vinter er det dokumentert tre valpekull i helnorske revir og seks valpekull i grenserevir med ulvefamilier som har tilhold på begge sider av riksgrensen. Alle de tre ynglingene i helnorske revir har skjedd med fullstendig tilhold innenfor norsk ulvesone, i revirene: Mangen, Setten og Østmarka.

(©NTB)