I undersøkelsen, som er utført av Sentio Research for Nationen, svarer 52 prosent at matvareprisene er passe, mens 38 prosent mener de er for høye. Bare 7 prosent mener norske matvarepriser er for lave.

Undersøkelsen viser at andelen som mener at prisene er for høye, er størst blant dem med lavest utdanning og minst blant dem som har høyere utdanning.

– Hvis man spør om hvor mye folk tror at de bruker på mat, har de færreste oversikten. De tror de bruker mye mer enn de gjør. Kunnskapen om prisnivå er veldig lav, fordi maten har blitt så mye billigere, sier professor og forbruksekspert Runar Døving ved Høyskolen Kristiania.

Han peker på at mens mat utgjorde 40 prosent av nordmenns husholdningsbudsjett på 50-tallet, så utgjorde matvarer 12 prosent av husholdningsbudsjettet i 2012, ifølge Statistisk sentralbyrå.