– Vi har sett en jevn økning i psykiske helseplager hos unge helt siden tidlig 1990-tallet, sier NOVA-forsker Anders Bakken ved Oslo Met til NTB.

Årets Ungdata-rapport som ble offentliggjort i høst, viste imidlertid at økningen for første gang har stoppet opp, men undersøkelsene til rapporten ble riktignok avbrutt da pandemien kom.

Bakken understreker at det er helt vanlig at unge sliter med ulike mindre psykiske plager i tenårene, men han er likevel bekymret for at det er mange som sliter med store og vedvarende plager.

– Det vi ser, er at unge som rapporterer om psykiske helseplager, har det ganske ille i livet sitt på mange områder. De opplever oftere mistrivsel på skolen, mer mobbing, problemer i relasjoner til andre og mer press i hverdagen, sier han.

– Bekymringsfullt

Flere enn én av tre unge sier at pandemien har gjort livet vanskeligere, viser en fersk undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Blå Kors. Mer drikking hjemme og psykiske plager bidrar til at mange unge gruer seg til årets jul.

Helsedepartementet sier at det er bekymringsfullt at så mange unge sliter med psykiske helseplager.

– Pandemien og strenge smitteverntiltak har ført til ekstra belastninger for mange, og kanskje særlig for unge. Unge har ofret mye, og vi vet at mange er ensomme og savner å være sammen med vennene sine, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) til NTB.

I forrige uke foreslo regjeringen nær 160 millioner kroner ekstra til sårbare grupper, som blant annet skal bidra til å ivareta studenters psykiske helse. Denne uken sendte helsemyndighetene ut en spørreundersøkelse til 55.000 nordmenn rundt om i landet for å kartlegge hvordan pandemien har påvirket psyken deres.

Koronatiltak tungt for unge

NOVA-forsker Bakken står også bak en studie fra i sommer som kastet lys over hvordan ungdom i hovedstaden ble påvirket av pandemien og tiltakene. Undersøkelsen viser at koronarestriksjonene kan ha hatt betydelige negative konsekvenser for ungdommers livskvalitet.

Siden den gang har Oslo-restriksjonene blitt strammet inn betraktelig.

– I Oslo er det nå forbud mot fritidsaktiviteter, og det tror jeg er ganske tungt for mange ungdommer. Det å ikke kunne treffe vennene sine i korpset eller idrettslaget er tungt, og det samme gjelder sosiale begrensninger, sier Bakken.

Oslo kommune sier at de er bekymret for de unge, og at de derfor i det lengste har forsøkt å skjerme ungdom for strenge smitteverntiltak.

– Men når vi får så entydige råd fra nasjonale og lokale smittevernmyndigheter om å stramme inn for ungdom, så er vi nødt til å forholde oss til det. Vi strammer inn nå, for å unngå en full nedstengning av skoler, noe som vil ha betydelig større konsekvenser, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til NTB.

(©NTB)