Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Det betyr at det ikke er tillat å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark.

– Det er veldig tørt i skogene våre om dagen, så vi ber om at alle viser stor forsiktighet, sier beredskapskoordinator Jan-Ivar Jenssen i Aurskog-Høland kommune til kommunens nettside.

Det generelle bålforbudet innebærer at det ikke er tillatt å tenne bål, engangsgrill, bålpanne, primus, stormkjøkken eller annen åpen ild.

Forbudet gjelder i skog og annen utmark, men ikke innmark som for eksempel gårdsplasser, hustomter, dyrka mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt.

I Aurskog-Høland kommune må sankthansbål, bråtebrann og andre bål på innmark meldes til Nedre Romerike brann- og redningsvesen. For annen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark, i perioden 15. april til 15. september, må man sende søknad til brannvesenet.

I Lillestrøm kommune må man søke om tillatelse også for å tenne sankthansbål og lignende.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen påpeker at man selv må ta ansvar

«Det er hver enkelt som må vurdere om det er trygt å gjøre opp ild», står det å lese på brannvesenets nettside, og videre:

«Du er alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Hvis du ved uaktsomhet forårsaker brann kan du bli erstatningsansvarlig eller få en bot.»

Ifølge forebyggende forskrift må ikke åpen ild forlates før den er fullstendig slukket.