Innlegg på Facebook fortalte om møteproblemer, uoversiktlig og utfordrende trafikksituasjoner da rekken med parkerte biler ved Garsjøen strakte seg gjennom svingen langs Garsjøen helt bort mot avkjøringen mot Nybyggerud.

– Dette ønsker vi definitivt ingen kopi av, og vi tok omgående fatt i problemet. Vi skal hverken ha trafikkfarlige situasjoner eller skape problemer med framkomsten for de som bor her inne, forteller leder av turlaget, Carl Fredrik Havnås.

– Hva blir gjort?

– For det første vil parkeringsplassen ved Vesle Garsjøen bli åpnet. Vi har pakket snøen her allerede mandag, og med de kuldegradene vi har hatt utover i uka, er plassen tilfrosset og klar til bruk. Der blir det plass til et stort antall biler. Samtidig vil vi sørge for at det er begrensning og forsvarlig parkering langs Søndre Mangen vei, både i form av vakter og sperringer.

Forrige helg måtte alle som skulle innover fra Vesle Garsjøen mot Sætertjern også parkere langs fylkesveien.

– Det unngår vi nå, sier Havnås, som også henstiller til at spesielt voksne uten barn parkerer ved Vesle Garsøen også om de skal sørover mot Høgmosen/Myrlia.

– Bruk løypa mellom Vesle Garsjøen og Garsjøen. Den løypebiten er også preparert.

– Ikke bare bidrar dette til at vi får utnyttet parkeringsplassen ved Vesle Garsjøen optimalt. Da vil barnefamiliene som skal innover mot Myrlia får kortere vei fra parkering til løypene. Vi har løst parkeringsutfordringene på de største utfartsdagene tidligere, og det skal vi fortsette med, sier Carl Fredsrik Havnås, som ønsker store og små vel møtt og god tur til skogs.