Politisk dragkamp om Løken barnehage: Vedtatt med 18 mot 17 stemmer

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Med minste mulige margin gikk flertallet av politikerne i kommunestyret i kveld inn for å bygge ny Løken barnehage til 40 millioner kroner på tomta der dagens barnehage ligger.

DEL

Det ble en lang debatt da politikerne skulle vedta hvor nye Løken barnehage skal bygges. Argumentene haglet, både for å bygge på eksisterende tomt og på tomta ved Høland stadion (se debatten lenger ned i saken).

Da saken skulle opp til votering, etter et gruppemøte og kaffepause, viste det seg å bli uhyre jevnt.

Og litt kaotisk.

I mandagens kommunestyremøte hadde det møtt opp flere nysgjerrige ansatte i Løken barnehage.

Foto:

Ordfører Roger Evjen satte de to mest aktuelle tomtealternativene (stadiontomta og dagens tomt) opp mot hverandre i voteringen.

Først ba han om stemmer for dagens plassering, og politikerne som støtte dette synet reiste seg.

– Jeg ser 17 stemmer for. Da må jeg nesten be om kontra, sa ordføreren.

Også da falt stemmetallet på 17, selv om det sitter 35 representanter i kommunestyret.

– Hvem er det jeg har oversett nå? Da må jeg nesten be om kontra igjen, og så må vi telle på nytt.

Ved neste opptelling viste det seg at dagens plassering fikk 18 stemmer. Ordføreren ba varaordfører Geir Olsen om å kontrolltelle. Da også han kom fram til 18 stemmer, var saken klar.

– Nå begynner sekretæren å spørre om hvem som stemte hva, men når vi ikke engang klarer å telle oss fram til 18 blir vi vel sittende utover kvelden hvis vi skal ha det på plass. Vi konstaterer at barnehagen skal ligge der den ligger i dag. Det er vedtatt med 18 mot 17 stemmer, sa ordfører Roger Evjen.

Det syntes Rune Skansen (KrF) var en dårlig idé.

– For ettertiden er det viktig å beviste hva man har stemt, poengterte Skansen.

Og dermed måtte politikerne som stemte for å beholde dagens plassering for Løken barnehage reise seg for tredje gang i sakens anledning.

Da ble det brakt på det rene at forslaget fikk flertall med stemmer fra Frp (5), Kristelig Folkeparti (2), Senterpartiet (4), Arbeiderpartiet (5), Miljøpartiet De Grønne (1) og Sosialistisk Venstreparti (1).

Da saken var klar, forlot de barnehageansatte salen. De var overrasket over utfallet av avstemningen, og hadde nok en følelse av at barnehagen ville havne ved Høland stadion.

– Vi er veldig glad for at den blir liggende på dagens tomt, sier tillitsvalgt Barbro Olsen i Løken barnehage.

Ble for dyrt

Løken barnehage skulle egentlig rehabiliteres og få et tilbygg. Slik gikk det imidlertid ikke.

Etter en anbudsrunde, viste det seg at kommunen hadde satt av altfor lite penger i forhold til hva entreprenørene skulle ha betalt for jobben.

Anbudsprosessen måtte avlyses, og etter å ha stukket fingeren i jorda vedtok politikerne å bygge ny Løken barnehage. Rådmann Siri Hovde og hennes stab fikk i oppdrag å utrede hvor den burde ligge.

Etter en nøye vurdering, fikk kommunestyret mandag kveld forelagt sju aktuelle tomtealternativer:

  1. Et jorde i boligområdet som kalles Sandakerfeltet.
  2. Eksisterende tomt.
  3. Høyden mellom Ulvehaugen omsorgsboliger og Løken kirke.
  4. Skogteigen nord for Løken skole («Måsan»).
  5. Ved prestegården ved Løken-krysset.
  6. I tilknytning til Høland stadion.
  7. Ved Løken brannstasjon og Løken gamle kirkegård.

Rådmannen anbefalte politikerne å gå inn for å bygge ny barnehage der dagens barnehage ligger, på boligfeltet omtalt som Prestegårdshagan. Ett av rådmannens argumenter var at kommunen har en avtale om festeavgift på denne tomta med Opplysningsvesenets fond (OVF) som løper til 2071.

«OVF har tydelig signalisert at de ikke ønsker å selge eiendommen. OVF tillater heller ikke en bruksendring til bolig eller oppsigelse av festeavtalen», skriver rådmannen.

Ett av de sju tomtealternativene er ved Høland stadion, lansert av Høland IUL ved daglig leder Bjørn Ottesen.

Han fikk tidlig med seg Høyres Simen Solbakken på forslaget. Også Stein Lie (Ap) og Steinar Ottesen (Ap) gikk sammen med Solbakken og Bjørn Ottesen ut i avisa med beskjed om at de ville stemme for å bygge ny barnehage ved Høland stadion.

Dette fikk også sin tilslutning i formannskapet, da saken ble behandlet der.

Slik gikk debatten i kommunestyret

Da saken ble behandlet i kommunestyret, åpnet ordfører Roger Evjen med å orientere om formannskapets innstilling, hvor tomta ved Høland stadion ble prioritert, og deretter ble debatten sluppet løs.

Steinar Ottesen (Ap) støttet formannskapets innstilling fra sist mandag, og talte varmt for å bygge ny barnehage ved Høland stadion.

– Ved Høland stadion ligger alt til rette for barna. Den kan brukes hele året. Det skal bygges en aktivitetspark som blir tilrettelagt for barn fra 1–6 år. Det er skiløyper, akebakke og skogsområder i nærheten, sa Ottesen i sin oppramsing av fordelene ved å bygge barnehage ved Høland stadion.

Han gjorde også et poeng av at det bygges en rekke boliger øst for Løken sentrum, og at en barnehage ved Høland stadion vil ligge nærmest de nye boligene som bygges.

Randi Ransberg (Ap) var tidligere positiv til stadiontomta, men hadde revurdert sitt syn.

– Jeg var en av dem som satt i formannskapet og stemte for Høland stadion sist, med forbehold om at jeg ville besøke de ulike plassene, sa Ransberg.

– Vi var på Løken en sen kveld og så på aktuelle områder. Plassen rundt dagens barnehage er mye større enn jeg hadde sett for meg. Jeg har fått mange innspill fra dem som jobber der. De trives godt der de er nå, det er mye å finne på, de har skogsområder i nærheten uten at de må krysse farlig vei. Det synes jeg er viktig, og jeg har skiftet mening i saken, slo Ransberg fast, og fortsatte:

Jeg tror alle er opptatt av at det bygges en fin barnehage. Når det bygges nye boligfelt dag, legges det alltid barnehage i nærheten. Det er et gode å bo nær barnehagen. I forhold til kollektivknutepunkt er dagens barnehage mye nærmere busstopp. Det er sagt at det er kald og rå luft ved Høland stadion. For barn som er syke med luftveisinfeksjoner er rå luft det verste du kan utsette dem for.

– Vi kan være frustrerte over avtalen med Opplysningsvesenets fond, og vi må bruke mange penger for å betale for tomta vi har i dag. Det er nok et argument for å gå inn for å bygge barnehage der den ligger i dag. Jeg går for rådmannens innstilling, sa Ransberg.

Geir Olsen (Sp): – Man skulle nesten tro at Randi har sett på notatene mine. Det er riktig at vi var på en befaring. Det er kald trekk ved Høland stadion, og vi fikk erfare at det var litt lunere der barnehagen ligger i dag. Det har vært sagt at det var delte meninger blant de ansatte om hvor de ville være hen. Jeg tok en tur til de ansatte, og ble bedt inn på kaffe og kaker og hadde en trevlig prat. Det er rundt 20 ansatte, og i hvert fall 18 av dem vil være der de er i dag. Vi har også fått et brev fra SU om at de ønsker å være der. Vi i Sp går også inn for rådmannens innstilling, sa Olsen.

Steinar Ottesen (Ap) ba om en replikk på Olsens innlegg:

– Når det gjelder klima – at det er to grader kaldere på Høland stadion. Dette blir bare en påstand. Jeg kan ikke se at dette er en faktor i denne saken.

Geir Olsen svarte:

– Jeg er ingen meteorolog, og har aldri sagt at det er to grader kaldere der. Men hver gang jeg kjører på jobb, så stiger gradestokken når jeg kjører opp fra Høland stadion. Det er en kald trekk der.

Rune Jørgensen (Frp): Jeg gikk også for Høland stadion i formannskapet, og har som Ransberg skiftet mening den siste uka. Jeg tenker, hvem er det vi bygger for? Da er det viktig å lytte til dem som kommer med innspill. Jeg vil legge vekt på de ansattes mening.

– Jeg tilhører et parti som ikke er interessert i å øke eiendomsskatten. Tomta ved Høland stadion blir vesentlig dyrere enn dagens tomt, og vi har løpende årlige utgifter på tomta vi har i dag uansett. Jeg vil støtte rådmannens forslag om å bygge på eksisterende tomt.

Ragnar Heide (Ap): En bra barnehage blir det uansett. Det er kald trekk overalt, og vi skal bygge barnehage for de neste 40 årene. Da kommer det til å være andre ansatte og andre barn. Ja, vi må ta med de innspillene, men vi kan ikke la det være utslagsgivende i diskusjonen. Jeg har selv vært styrer i en barnehage, og det å ha en idrettshall tilgjengelig på kalde og blaute dager hadde vært helt fantastisk. Dette er fasiliteter vi betaler for i dag, og ikke utnytter. Jeg er heller ikke med på å la Opplysningsvesenets fond få bestemme hvor vi skal bygge på Løken. Det er det vi som skal bestemme. Det må være mulig å forhandle om noen år, slik at den tomta ikke skal stå i brakk til 2072. Det tror jeg ikke den kommer til å gjøre.

Randi Ransberg (Ap) ba om replikk på Heides innlegg:

– Dagens barnehage har også et sted å trekke inn på kalde dager. De kan benytte Låven ved Løken kirke. Stemmer ikke det? Kan dere bekrefte det, spurte Ransberg de ansatte på tilskuer plassene.

Line Halvorsrud (SV): En barnehage skal være en arena for læring, utvikling og omsorg. Aktivitetsbruken og sambruken dras fram som største fordel med lokalisering på Høland stadion. i en barnehagehverdag er det mitt bestemte inntrykk at det er en del lettere å aktivisere en 5-åring enn en 1-åring. Skal fokus speile de eldste eller yngste barna? Sambruken vil ha størst glede for de største barna, som det ikke er størst utfordring å aktivisere. Høland stadion ligger ikke i sentrum, og den bakken opp dit kan være ganske stor. Særlig med tanke på de minste. Jeg skal ikke ta opp debatten om klima, men det går i hvert fall en bekk eller elv der. Og jeg hører Heide si at det skal være andre ansatte og andre barn om 20 år. Men det må jo være slik at de ansatte har tenkt hva som er best for de ansatte og barna. De har gitt en faglig og pedagogisk begrunnelse for at de ønsker å være der de er. Har du en bekk i nærheten av barnehagen og ungene stikker av, så har du en bekymring.

Rune Skansen (KrF): Jeg var usikker forrige mandag da vi voterte over dette. Jeg har invitert meg på en befaring. Vi har også fått brev fra de ansatte, og jeg støtter meg til innstillingen fra rådmannen.

Kari Mikkelrud (Frp): Vi i Frp har delt oss i dag, og er enige om at vi er uenige i denne saken. Jeg var også positiv til Høland stadion i formannskapet, og mener det var en vinn-vinn-situasjon og at barn og idrett hører sammen. Man kan få en god positiv effekt av å være der. Så er vi alle enige om at vi skal ha en god barnehage med godt innhold.

Simen Solbakken (H): At det er mange dager det er fryktelig kaldt i Aurskog-Høland er jeg ikke enig i. Jeg har lest brevet fra SU. Konseptet man kan bygge ved Høland stadion mener jeg er dårlig kommunisert. Jeg har vært i kontakt med dem som bygger den nye barnehagen i Fet. Den bygges ved den nye hallen, og kommunen er så fornøyd at den har lagt ned to av sine egne barnehager. Det er et konsept der idrett og barnehage går sammen. Jeg mener Høland stadion er det beste alternativet på sikt. At de ansatte mener det er bedre å være der de er i dag, munner også litt ut i at de ikke vet hvor bra de kan få det ved Høland stadion.

Even Nordmo (Ap): Vi bygger ny barnehage først og fremst for framtida. Hvor utvikler Løken seg, som Steinar poengterte. Hvor er det mest hensiktsmessige å ha en barnehage for framtida? Ved stadion er mer naturlig enn midt i et boligfelt. Det er ingen stor prisforskjell. Det er 3,5 millioner kroner over en lang periode. En bekk kan også gi muligheter. Der kan man lage barkebåter og aktivisere ungene ved bekken. En bekk trenger ikke å være negativt.

– Når det gjelder helse: Vi sliter med sykefravær, og en barnehage rett ved et treningssenter er noe både ansatte og foreldre som henter kan benytte seg av den muligheten. Det bor mange pensjonister ved stadion, der kan man få til et samarbeid. Det kan være en positivt ting. Slik jeg ser det kan vi risikere å få spreke unger som tåler en kald trekk dersom vi går for Høland stadion.

Tommy Lunaas (Ap): I dag kom jeg til møtet likegyldig til hvor barnehage skal ligge. Men man må ta et valg, og jeg har tatt valget basert på egne muligheter. Jeg har selv barn i barnehage hvor de benytter gymsal. De dagene de har benyttet den er lykken. Derfor vil jeg gå for sambruken med Høland stadion.

Eline Hestsveen (Sp): Jeg er enig med Heide i at ansatte og barn kommer og går. Men samtidig er det uaktuelt å ikke høre på dem som jobber i barnehagen når vi skal flytte den. Det er et tungtveiende argument. Det er viktig å prate med dem som står i hverdagen, og vet hvordan det er å arbeide i og drive denne barnehagen.

Stein Lie (Ap): For meg er det viktigste at ungene har en god barnehage, og at vi har en god barnehage på Løken er det ingen tvil om. Jeg ser fordelene med å ha nærheten til Høland stadion, både innearealer i Hølandshallen og innerom ved stadion som kan benyttes. Vi skal ta miljøhensyn i alle vedtak. Høland IUL har en del overskuddsvarme som kan benyttes til å varme opp denne barnehagen.

– Det er omtrent like langt til Løken senter fra Høland stadion som fra eksisterende barnehage. Det er ikke noe argument. Det renner også en bekk ikke langt fra dagens barnehagen. Den er ikke sikret på noen som helst måte. Hvis man bygger ved stadion vil bekken ved barnehagen sikres på en god måte.

Etter et gruppemøte og kaffepause ble det flertall for å bygge barnehage på dagens tomt, med 18 mot 17 stemmer.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken