Lokalpolitiker: – Bekymret for din økonomiske framtid? Da oppfordrer jeg deg til å la være å betale kommunale avgifter

Fakturaene er allerede sendt ut. Nå iverksettes tiltak for å lette på det økonomiske trykket blant innbyggerne.