Gå til sidens hovedinnhold

Kjelsås 2 mister tre poeng

Artikkelen er over 4 år gammel

I dag kom svaret på anken til Kjelsås fra NFFs ankeutvalg. De står fullt og helt bak dommen fra Østfold Fotballkrets.

Etter seriekampen i serierunde 25 mellom Kjelsås 2 og Hasle Løren protesterte Lokomotiv Oslo på at Kjelsås 2 hadde brukt en ikke spilleberettiget i kampen. Jens Aslaksrud stod oppført med to gule kort i FIKS, men kamprapporten viste at han hadde fått gult kort mot Skeid 2 og dermed tre gule.

I papirene til Kjelsås stod han oppført med kun to.

- Vi har god kontroll på slikt, så det kom som en overraskelse. Etter en prat med dommer ble han usikker og bekreftet at det var spiller nummer seks, og ikke 16, som fikk gult kort i den kampen. Dette sendte dommer inn men vi ble ikke hørt, sier Ove Halvorsen i Kjelsås.

Mye av årsaken til at Kjelsås ikke har blitt hørt er at NFF Oslo sin dommerveileder bekrefter at spiller nummer 16 (Aslaksrud) fikk gult kort.

Dette står i dommen fra NFF Østfold:

ØFK kontaktet OFK som hadde dommere og veileder tilstede, for å få tilsendt veilederrapporten fra kampen. Her står det i klartekst «73. min Adv. Kjelsås nr.16 for å hindre positiv angrepsmulighet.

Også NFFs ankeutvalg tok kontak med dommerveileder:

På spørsmål fra Ankeutvalget har dommerobservatør i e-poster av 20.10.2016 bekreftet at han selv noterte under kampen at det var nr. 16 hos Kjelsås 2 som fikk advarsel i det 73. minuttet, og at opplysningen ikke ble hentet fra dommerrapporten etter kampen

Dommen fra NFF Østfold lyder slik:

Med henvisning til gitt i Reaksjonsreglementets §5-10 (1) settes resultatet i kampnr 01120302171 til 3 – 0 og 3-tre poeng til Hasle-Løren. I henhold til NFF`s, Loven § 11-6 Sanksjoner, idømmes Kjelsås IL en bot stor kr. 11.000.-, for bruk av ikke spilleberettiget spiller i kampnummer 01120302171.

Kjelsås anket dermed avgjørelsen, og den ferske dommen fra NFFs ankeutvalg støtter opp om NFF Østfolds dom.

- Vi er overrasket. Kretsen mener tydeligvis at dommerens forklaring ikke er god nok. Det er ikke viktig for oss at rekruttlaget skal rykke opp, men det at vi får en bot på 11 000 kroner for en feil vi ikke har gjort er tøft å svelge, sier Halvorsen.

Dermed kan de som ønsker gratulere Lokomotiv Oslo med å holde plassen i 3. divisjon. Kjelsås 2 kan bli nummer fem, men på grunn av for få poeng blir de ikke av de åtte beste 5erne som holder plassen.

Begrunnelsen fra NFFs Ankeutvalg:

Ankeutvalget bemerker at det uansett er kamprapporten som er det offisielle dokumentet fra enhver kamp, jf. kampreglementet § 4-12 (1), hvorfra følgende hitsettes:

«I alle kamper føres kamprapport. Kamprapporten er det offisielle dokument om kampen, og opplysningene der legges til grunn ved utarbeidelse av tabell, for karantener etter kort og i alle andre sammenhenger.»

Videre vises det til femte ledd i samme bestemmelse: «En representant for hver av klubbene skal underskrive kamprapporten etter kampens avslutning. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke dommeren for å underskrive rapporten.»

Som den klare hovedregel må det som fremgår av kamprapporten legges til grunn når det gjelder opplysninger om hva som har funnet sted i løpet av kampen. At disse opplysningene legges til grunn, sikrer forutberegnelighet. Det er ikke spillerens egen klubbs oppfatning om at spilleren bare hadde to advarsler, som kan være avgjørende.

Det bemerkes dessuten at kamprapporten er et tidsnært bevis som er utarbeidet og normalt underskrevet ikke bare av dommeren, men også av begge lags lagledere like etter kampen. Det skal derfor mye til for at denne hovedregelen kan fravikes.

Dersom det oppdages feil i kamprapporten, kan dette rettes opp. I strid med plikten i henhold til kampreglementet kontrollerte og underskrev ikke Kjelsås 2 kamprapporten etter kampslutt, og eventuelle feil ble derfor heller ikke oppdaget og korrigert. Kjelsås 2 anfører at klubben «baserte […] seg på registrerte gule kort på fotball.no», men at det gule kortet heller ikke var registrert der på spiller nr. 16. Klubbene er selv ansvarlige for å holde regnskap over gule og røde kort på hver enkelt spiller. Regnskapet skal bygge på opplysninger gitt i den enkelte underskrevne kamprapporten.

Det føres også regnskap over gule og røde kort i FIKS. Imidlertid føres dataene inn i FIKS av den enkelte arrangør, og det gjøres av og til feil ved at advarsler ikke blir registrert eller blir feilregistrert. Klubbene kan av den grunn ikke stole på oversikten over kort i FIKS. Ankeutvalget bemerker dessuten at en klubb heller ikke kan benytte en spiller ilagt karantene – selv om karantenen i seg selv er feil – før klubben har fått bekreftet skriftlig fra riktig myndighet at feilen er rettet opp, altså slik at karantenen ikke gjelder likevel.

Kjelsås 2 fikk ikke beskjed om at spilleren kunne benyttes på tross av en eventuell feilregistrering. På denne bakgrunn finner Ankeutvalget at spilleren fra Kjelsås 2 manglet spilleberettigelse i kampen mot Hasle-Løren. Det følger av reaksjonsreglementet § 5-10 (1) at i et slikt tilfelle skal kampen regnes som tapt, og kampresultatet settes til 0-3. Ankeutvalget kan ikke se at det foreligger særlige forhold i denne saken som tilsier at hovedregelen i § 5-10 (1) skal fravikes, jf. § 5-10 (2). Anken tas derfor ikke til følge. Beslutningen er enstemmig.

Kommentarer til denne saken